Boardevaluaties en boardroomdynamiek & Board management software | Virtual boardroom

De New York Stock Exchange eist dat de besturen van alle beursgenoteerde ondernemingen “minstens eenmaal per jaar dezelfde zelfevaluatie uitvoeren om vast te stellen of het comités en haar commissies effectief functioneren. ” 1 Het doel van deze oefening is ervoor erbij zorgen dat besturen word bemand en geleid op gepaste wijze; dat bestuurders, individueel plus collectief, effectief zijn bij het nakomen van hen verplichtingen; en dat daar betrouwbare processen zijn om aan de basisvereisten bij voldoen op gebieden zoals strategie, risicobeheer, financiële rapportage, prestatiemeting, compensatie en opvolgingsplanning. Onderzoeksgegevens suggereren dat, hoewel veel directeuren tevreden is met de taak dat zij en hun medebestuursleden vervullen, het boardevaluaties plus de evenement van het directiekamer langs verschillende belangrijke dimensies te kort schieten. Volgens een onderzoek van The Miles Group plus het Rock Centre for Corporate Governance aan een Stanford University, beoordelen bestuurders hun board een 4 op een schaal betreffende 1 zelfs 5 boven termen betreffende effectiviteit (waarbij 5 “extreem effectief” ben en 1 “niet op allemaal effectief “). De overgrote meerderheid (89%) gelooft dat hun board aangaande de vaardigheden en ervaring beschikt deze nodig zijn om toezicht te houden bij hun handelsbedrijf.

digital boardroom

Helaas drukken respondenten tegelijk significante negatieve gevoelens uit. Bestuursevaluaties lijken niet effectief op individueel niveau. Slechts de helft (55%) van de bedrijven die bestuursevaluaties uitvoeren, beoordeelt individuele bestuurders en alleen een derde (36%) ben van mening dat hen bedrijf de prestaties van individuele bestuurders zeer goed karaf beoordelen. Meer aandacht voor individuele beoordeling is een noodzakelijke stap om het prestaties betreffende de groep geaggregeerd te waarborgen. Bestuurders hebben ook slechts een bescheiden tevredenheid over de dynamiek betreffende de directiekamer. Slechts tweederde (64%) met de bestuurders is ervan overtuigd datgene hun bestuur open bepaling voor nieuwe standpunten; echter de helft is ervan overtuigd dat hun bord de vaardigheden van allemaal bestuursleden benut; en minder dan management board de helft (46% procent) is ervan overtuigd dat hun bord afwijkende meningen tolereert. Zesenveertig procent is met mening dat een sector van het bestuurders dezelfde te omvangrijke invloed bezit op beslissingen van het raad betreffende bestuur (een dynamiek die “een bestuur binnen beslist raad” wordt genoemd). Het typische directeur is met mening dat ten minste één collegadirecteur uit hun bestuur dienen worden verwijderd omdat die persoon niet effectief ben. Dit zijn verontrustende statistieken die suggereren dat veel bedrijven genkel raadsevaluaties benutten om een bijdrage betreffende hun leden te optimaliseren. Bestuursevaluaties instellen doorgaans met een beoordeling van bestuursstructuren en -processen en worden vaak verricht door de general counsel of externe juridisch adviseur. Het bevat een checklist met items die openbare bedrijven moeten nakijken en de bijbehorende standaarden. U onderzoekt onder andere of de bedrijf zijn comités bij de onbesproken manier bezit gestructureerd; ofwel het bedrijf voldoet bij de governance-vereisten van Sarbanes Oxley, Dodd Frank plus andere statelijke en regulerende statuten; plus of het bedrijf zichzelf houdt betreffende een reeks processen die in overeenstemming zijn aan de zogenaamde beste praktijken die door bestuursorganen en bepaalde groepen van aandeelhouders worden bepleit. Het moeilijkere maar eveneens meer waardevormende deel van het evaluatieproces van het raad is om het bijdrage van individuele bestuurders en de interpersoonlijke plus groepsdynamiek van bestuursleden bij beoordelen. Zoals de bovenstaande gegevens aangeven, wordt die oefening heel vaak niet op een rigoureuze manier uitgevoerd en in veel bedrijven is dit helemaal weggelaten, zodat bestuurders kunnen doorgaan met de echte taak van ‘bestuurslid zijn’. Deze houding zijn een vergissing. Hoewel u moeilijker plus tijdrovender zijn, biedt het beoordeling betreffende individuele leden en interpersoonlijke dynamieken het grootste toeval tot verbetering door een rollen, de bijdrage plus de effectiviteit van elke bestuurslid te onderzoeken.