Madoo Japan

ISHIDA TAISEISHA THAILAND
บริษัทที่แข็งแกร่งด้วยการใช้ “Cross Media”
ผสานกับ “Global”
ก่อตั้งกิจการใช้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี ค.ศ.1990
โดยมีกิจการหลักคืองานสิ่งพิมพ์ในประเทศไทย
และปัจจุบันยังขยายวิสัยทัศน์ไปยังประเทศโดยรอยประเทศไทย
โดยให้ความสำคัญในตลาดคอนเทนส์
เรามีงานพิมพ์และผลิตคอนเทนส์
รวมถึงการออกแบบดีไซน์งานต่างๆ ที่เกี่ยวกับกระดาษของลูกค้าบริษัทญี่ปุ่นเป็นหลัก
นอกจากนี้ยังให้บริการอื่นๆ โดยไม่จำกัดรูปแบบ
เช่น งานซัพพอร์ตอีเวนท์ ออกแบบสร้างเว็บไซต์ พัฒนาแอพพลิเคชั่น
สร้างเว็นไซต์ EC E-Marketing

รวมถึงงานโฆษณาและส่งเสริมการตลาดอื่นๆ เช่น SEO SEM เป็นต้น
ISHIDA TAISEISHA THAILAND มีความครอบคลุมทั้ง ASEAN พนักงานของเรามีทั้งชาวไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย เมียนมาร์
ความหลากหลายของเชื้อชาตินี้ก็เป็นหนึ่งในจุดเด่นของเรา

 

NIPPON HAKU BANGKOK 2018
31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2018
11.00 – 20.00 น.
ชั้น 5 สยามพารากอน
เข้างานฟรี!

CONTACT US
0-2258-3983, 08-9109-5122