30 AUG - 1 SEP 2019 11:00 - 20:00
SIAM PARAGON 5F ROYAL PARAGON HALL

CBC Television Co.,Ltd

รายการท่องเที่ยวที่ดำเนินรายการโดยนักศึกษาชาวไทยที่ไปแลกเปลี่ยนอยู่ที่ญี่ปุ่น
ทั้ง 9 สาวมีความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างดี และนำเสนอเรื่องราวน่าสนใจในมุมมองของคนไทย
ส่งต่ออีเวนท์เด็ด แลนมาร์คต้องไป ไอเทมต้องโดน ในเขต Chubu และ Hokuriku ซึ่งอยุ๋ในแถบ Tokai ที่เรียกว่า “เส้นทางโชริวโด”