30 AUG - 1 SEP 2019 11:00 - 20:00
SIAM PARAGON 5F ROYAL PARAGON HALL

Kato Josui

หนึ่งเดียวในโลกสำหรับคุณ กับ Kato Josui

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นงานทำด้วยมือ สำนักคะโตโจซุยแห่งเกียวโตยังคงรูปแบบการวาดลวดลายแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมไว้ได้เป็นเวลาถึง 60 ปี สืบทอดกิจการมาสามชั่วรุ่น โดยเอกลัษณ์จากลวดลายที่วาดด้วยความประณีต ถ่ายทอดความงามที่มีอยู่ตามธรรมชาติ และความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลได้อย่างละเอียดอ่อน จากความรุ้สึกสู่ปลายพู่กัน เพราะว่าเป็นสินค้าที่ทำด้วยมือทุกขั้นตอน ผลงานแต่ละชิ้นจึงมีเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้น