30 AUG - 1 SEP 2019 11:00 - 20:00
SIAM PARAGON 5F ROYAL PARAGON HALL

Hokkaido . Tokachi (Otofuke . Shikaoi . Shihoro . Kamishihoro )