30 AUG - 1 SEP 2019 11:00 - 20:00
SIAM PARAGON 5F ROYAL PARAGON HALL

City of Kitakyushu

ชมพิพิธภัณฑ์ ปราสาท กลิ่นอายวัฒนธรรม ทัวร์ถ้ำ ดื่มด่ำธรรมชาติ ชิมอาหารร้านเด็ด แลนด์มาร์คชิคๆ