fbpx
logo nippon haku bangkok2022

2 - 4 SEPTEMBER 2022
ROYAL PARAGON HALL., SIAM PARAGON

ประกวด mascot งาน NIPPON HAKU BANGKOK

เปิดเวทีประกวดออกแบบมาสคอต

NIPPON HAKU MASCOT Design Contest

รวมมูลค่ารางวัลกว่า 60,000 บาท

NIPPON HAKU MASCOT Design Contest รับสมัครนักสร้างสรรค์ ออกแบบคาแรคเตอร์ MASCOT ให้กับงาน NIPPON HAKU BANGKOK ที่จะถูกสร้างสรรค์ให้มีชีวิตขึ้นจริง และได้เป็น MASCOT ตัวแทนในการออกงานสานสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น ในกิจกรรมต่างๆ

โดยมีรางวัลให้กับผู้ได้รับคัดเลือกผลงานออกแบบ รวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท


รางวัลที่ 1
ตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ-ญี่ปุ่น พร้อมที่พัก 4 วัน 3 คืน พร้อมเยี่ยมชมสถาบันการศึกษา มูลค่ารางวัล 40,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลชมเชย เงินรางวัล มูลค่า 3,000 บาท จำนวน 4 รางวัล

หมายเหตุ : ของรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากคณะกรรมการ

วัตถุประสงค์ในการจัดงานประกวด

 • สร้าง MASCOT ตัวแทนผู้จัดงาน เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับการประชาสัมพันธ์, ทำกิจกรรม, ให้ความรู้ รวมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของงาน NIPPON HAKU BANGKOK
 • ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้กับนักออกแบบ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง
 • ส่งเสริมการนำศิลปะ และแนวคิดการสร้างคาแรคเตอร์น่ารัก มาเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับบุคคลมากขึ้น
Poster รับสมัคร ประกวด Mascot nippon haku bangkok

กติกาการเข้าร่วม

ส่งผลงานออกแบบ MASCOT ที่ออกแบบด้วยตนเอง ตามแนวคิดการออกแบบที่กำหนดให้ โดยการส่งผลงาน จะต้องประกอบไปด้วย

 1. ภาพการออกแบบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านหน้า, ด้านข้างซ้าย, ด้านข้างขวา, ด้านหลัง
 2. ท่าทางต่างๆ ของ Mascot ไม่น้อยกว่า 6 ท่าทาง โดยเป็นท่าทางที่เหมาะสมกับลักษณะแนวคิด และคาแรคเตอร์ พร้อมอธิบายแนวคิดประกอบ
 3. ตั้งชื่อ ลักษณะนิสัย และแนวคิดของผลงาน Mascot ที่ออกแบบ

แนวคิดการออกแบบผลงาน

แนวคิดการออกแบบผลงาน จะต้องตรงตามเป้าหมาย แนวทาง และ การใช้งานต่างๆ ดังนี้

เป้าหมายการจัดงาน NIPPON HAKU BANGKOK

NIPPON HAKU BANGKOK งานมหกรรมรูปแบบ งานแสดง, จำหน่ายสินค้า บริการ และการแสดง ที่จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น มีเป้าหมายเพื่อให้ไทยได้สัมผัสประสบการณ์ ความสนุก ความบันเทิง เรียนรู้ประเทศญี่ปุ่นในมุมต่างๆ และยังสามารถช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันในด้านต่างๆได้อีกด้วย

แนวทางการออกแบบ

สามารถออกแบบจาก คน สิ่งมีชีวิต หรือสิ่งของใดก็ได้ โดย MASCOT ต้องสื่อให้เห็นถึง

CREATIVE มีรูปแบบที่ดึงดูดความสนใจ มีองค์ประกอบจดจำง่าย มีความแปลกใหม่และทันสมัย
JAPAN  สื่อถึงความเป็นญี่ปุ่น, มีความเป็นญี่ปุ่น
FRIENDLY  น่ารัก อัธยาศัยดี มีความอบอุ่น

COLOR CODE

ต้องมี สีแดง (#B72025) เป็นองค์ประกอบใน MASCOT โดยผู้ออกแบบสามารถกำหนดสัดส่วนได้ตามความเหมาะสม

การใช้งาน

 1. สามารถนำงานออกแบบไปสร้างชุด MASCOT เพื่อคนสวมใส่ได้จริง และทำกิจกรรมระหว่างสวมใส่ได้ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานได้
 2. สามารถนำงานออกแบบไปผลิตเป็นสินค้า เช่น สร้างตุ๊กตา, ของที่ระลึกได้
 3. ภาพ MASCOT สามารถดัดแปลงมาใช้ประกอบ ตกแต่งในสื่อต่างๆได้

เงื่อนไขการส่งผลงาน

1. ไม่จำกัดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด สามารถส่งผลงานได้ไม่ว่าจะเป็น นักออกแบบ, นักเรียน, นิสิต, นักศึกษา หรือ บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ การศึกษา และ อาชีพ

2. ผู้เข้าร่วมประกวด 1 ท่าน สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน แต่จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

3. ผู้ได้รับการคัดเลือกทุกท่านในรอบแรก จะต้องมีการนำเสนอผลงานกับคณะกรรมการทางออนไลน์ (นำเสนอเป็นภาษาไทย)

4. ผู้ประกวดจะต้องออกแบบสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง โดย ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ได้แก่ การลอกเลียนแบบ หรือ นำงานออกแบบที่มีอยู่แล้ว หรือเป็นของผู้อื่นมาตกแต่ง, ปรับปรุง, แก้ไข ไม่ซ้ำกับผลงานที่เคยมีการเผยแพร่หรือเป็นที่รู้จักมาก่อนแล้ว หรือเคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน

หากตรวจพบว่ามีการกระทำดังกล่าว หรือมีผู้ร้องเรียนและบริษัทฯตรวจสอบพบว่าเป็นความจริง ทางบริษัทฯ จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ และถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานแต่เพียงผู้เดียว

5. ผู้เข้าประกวดแต่ละท่านที่ได้รับรางวัลทุกประเภท จะต้องจัดส่งไฟล์ต้นฉบับจากโปรแกรมที่ใช้ออกแบบให้กับบริษัทฯ โดยสามารถส่งเป็นไฟล์นามสกุล .psd .ai หรือ .esp เป็นต้น

6. ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจากทางบริษัทฯ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ไลท์เฮ้าส์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานรับทราบ และขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปใช้ตามความเหมาะสม

เกณฑ์การตัดสิน

คัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีเกณฑ์การตัดสินดังต่อไปนี้

 • ความสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ และความครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบ
 • รูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจได้ง่าย ทั้งในด้านของการรับรู้และง่ายต่อการจดจำของกลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป
 • การออกแบบสอดคล้องกับแนวคิด เนื้อหา และการใช้งานได้จริงตามที่กําหนด

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการและขั้นตอนการคัดเลือก

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม – 5 สิงหาคม 2022 (ก่อนเวลาเที่ยงวัน 12.00 น.)

วันที่ 10 สิงหาคม 2022 : ประกาศผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จำนวน 15 ผลงาน ผ่านทาง Facebook Page : NIPPON HAKU BANGKOK

วันที่ 18 สิงหาคม 2022 : ผู้ผ่านการคัดเลือก นำเสนอผลงานออกแบบพร้อมแนวคิด ภายในระยะเวลา ไม่เกิน 10 นาที ผ่านทางออนไลน์

วันที่ 23 สิงหาคม 2022 : ประกาศผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายจำนวน 5 ผลงาน
ผ่านทาง Facebook Page : NIPPON HAKU BANGKOK

ผู้ผ่านคัดเลือกรอบสุดท้าย จะได้แสดงผลงานมาภายในงาน Nippon Haku Bangkok 2022 วันที่ 2 – 4 กันยายน 2022 ที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5

ประกาศผลผู้ชนะเลิศ ในวันที่ 4 กันยายน 2022

วิธีการสมัคร

ผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดได้ที่นี่ 
เมื่อลงทะเบียนแล้ว จะได้รับข้อความยืนยันการสมัครและรายละเอียดขั้นตอนการส่งผลงานทาง E-mail

ติดต่อสอบถาม
คุณเนิซ : 087-563-1907, 02-267-7726
Email : info@nipponhaku.com

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า