fbpx

ห้องเรียนที่จะให้ลูกน้อย ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เก่งรอบด้านทั้งวิชาการ และการใช้ชีวิต

นิปปอนฮาคุ ขอชวนคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกรักอยู่ในวัย 5 – 12 ปี มารู้จักกับ “กักเคน คลาสรูม” (Gakken Classroom) ศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้จากประเทศญี่ปุ่น 🇯🇵

กักเคน โฮลดิ้งส์ จับมือพันธมิตรกับ เอช.ไอ.เอช.ทัวร์ส์ (HIS Thailand) ขยายธุรกิจ “กักเคน คลาสรูม” ✏️📒

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งช่วยสนับสนุนให้เด็กได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 เช่น การคิดอย่างมีตรรกะ การแก้ไขปัญหา และการคิดอย่างสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กอายุ 5 – 12 ปี (ระดับชั้นอนุบาล 3 – ประถมศึกษาปีที่ 6)

จากความประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในประเทศญี่ปุ่น กักเคน คลาสรูม จึงได้ขยายเครือข่ายสู่ประเทศในแถบเอเชีย และรวมถึงประเทศไทยด้วย

นอกจากเด็กๆ จะมีความแข็งแกร่งทางวิชาการในวิชาคณิตศาสตร์แล้ว กักเคน คลาสรูม ยังมุ่งหวังให้เด็กๆ เรียนรู้อย่างมีความสุข มีความเชื่อมั่นในตนเอง และสนุกกับการใช้ชีวิต

รวมถึงส่งเสริมให้เด็กๆเป็นคนที่เก่งรอบด้าน เคารพและเห็นใจผู้อื่น มีคุณธรรมและจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมากเช่นกันในปัจจุบัน