fbpx

ประกาศกฎสำคัญ

สำหรับการเข้าชมศิลปิน
THE RAMPAGE, BALLISTIK BOYZ, PSYCHIC FEVER

สำหรับการเข้าชมศิลปิน
THE RAMPAGE
BALLISTIK BOYZ
PSYCHIC FEVER

ภายใน NIPPON HAKU BANGKOK 2023

ในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2023  ตั้งแต่เวลา 18:30 น.
ณ Main Stage, รอยัล พารากอน ฮอลล์  ชั้น 5 สยามพารากอน

กรุณาอ่านอย่างละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

THE RAMPAGE, BALLISTIK BOYZ, PSYCHIC FEVER

2023年9月2日 18:30-20:00
サイアムパラゴン5階 ロイヤルパラゴンホール
メインステージ

LDH STAGE観覧(無料)についての大切なお知らせ

Important Rules for Attending the Concert featuring
THE RAMPAGE, BALLISTIK BOYZ, PSYCHIC FEVER

Date: 2nd September 2023
Time: 6:30 PM onwards

Venue: Main Stage, Royal Paragon Hall, 5th floor, Siam Paragon

Please carefully review and adhere to the following instructions:

รายละเอียด ZONE ต่างๆ

เนื่องจากพื้นที่มีจำนวนจำกัดและเพื่อให้การเข้าชมศิลปินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้จัดงานทำการจัดระเบียบพื้นที่หน้าเวทีในการเข้าชม และกำหนดให้มีการลงทะเบียนเพื่อเข้าพื้นที่หน้าเวที ดังต่อไปนี้

ZONE A1, A2, B1

สำหรับผู้ที่ได้ทำการลงทะเบียนผ่านระบบ Random LDH STAGE registration และได้รับสิทธิ์ในการเข้าพื้นที่ผ่านระบบสุ่ม
**ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ** 

JEDUCATION PRIVILAGE & VIP ZONE

สำหรับนักเรียนเจเอ็ดดูเคชั่น และแขกรับเชิญ, VIP ที่ถือบัตรเข้า ZONE นี้เท่านั้น 

**Jeducation Privilege ได้แก่

 • นักเรียน ที่เคยไปเรียนต่อญี่ปุ่นกับ Jeducation ไม่จำกัดหลักสูตร (ระยะสั้น-ยาว) ไม่จำกัดปีการศึกษา
 • นักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนสอนภาษา Jeducation Center ทุกคอร์สเรียน ทั้งแบบออนไลน์ และ เรียนที่สถาบัน

โดยสามารถรอรับเงื่อนไขการเข้า ZONE จากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

FREE SPACE ZONE ( NO CAMERA ZONE / CAMERA ZONE )

สำหรับบุคคลทั่วไปผู้ต้องการชมการแสดงบนเวที ไม่ต้องทำการจอง และไม่สามารถทำการจองพื้นที่ล่วงหน้าได้ในทุกกรณี

วิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าชมการแสดงในพื้นที่ ZONE A1, A2, B1

ขั้นตอนที่ 1
ลงทะเบียนลุ้นรับสิทธิ์เข้าชม

เข้าไปลงทะเบียนในระบบ Random LDH STAGE Registration โดยทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนได้พร้อมกัน ตั้งแต่ วันที่ 18 สิงหาคม 2023 เวลา 12:00 น. (เวลาประเทศไทย)
ถึง วันที่ 20 สิงหาคม 2023 เวลา 16:00 น. (เวลาประเทศไทย)

**ชื่อผู้จองจะต้องตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต และผู้ถือบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต ต้องเป็นคนเดียวกัน**

**กรุณาอ่านข้อมูลอย่างละเอียดครบถ้วนก่อนการลงทะเบียน**
 • ชื่อที่ลงทะเบียน จะต้องตรงกับชื่อในบัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือพาสปอร์ตของผู้ลงทะเบียน
 • การคัดเลือกสิทธิ์ สุ่มโดยระบบเท่านั้น ผู้ลงทะเบียนทุกคน ทั้งก่อนและหลัง มีสิทธิ์ในการได้รับคัดเลือกอย่างเท่าเทียมกัน
 • ผู้ลงทะเบียน 1 ท่านสามารถลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากพบการลงชื่อซ้ำ การลงทะเบียนจะถือเป็นโมฆะทันที
  ในกรณีที่มีบุตรอายุไม่เกิน 12 ปีอยู่ภายในปกครองของท่าน อนุญาตให้ผู้รับสิทธิ์สามารถพาบุตรเข้าชมงานได้พร้อมกัน 1 ท่าน โดยบุตรในปกครองต้องมีนามสกุลเดียวกัน
 • ไม่สามารถเปลี่ยน โอน หรือจำหน่ายสิทธิ์ที่ได้รับให้แก่ผู้อื่น ทั้งนี้ หากชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ไม่ตรงกับชื่อผู้ถือบัตรในวันจริง สิทธิ์ในการเข้าชมจะถือเป็นโมฆะทันที
 • ในการสุ่มผู้ลงทะเบียนเข้า ZONE อาจจะไม่ได้อยู่โซนเดียวกับเพื่อนกลุ่มเดียวกัน และไม่สามารถเปลี่ยนโซนได้
 • ท่านที่ไม่ได้รับบัตรเข้าโซนจากการสุ่มทุกท่าน จะยังสามารถเข้าชมคอนเสิร์ตในได้ FREE SPACE ZONE ทั้งนี้ กรุณาอ่าน กฎระเบียบในการรับชมการแสดงหน้าเวที โดยละเอียด
 • ไม่มีการอนุญาตให้ขอสิทธิ์เพิ่มด้วยตนเองในทุกกรณี
 • สิทธิ์ในการสุ่มเข้าโซนที่ผู้จัดงานประกาศ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ขั้นตอนที่ 2
แจ้งรายละเอียดแก่ผู้ได้รับสิทธิ์เข้าชมทางอีเมล

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์การเข้าชมจะได้รับอีเมลจาก ticket@nipponhaku.comในวันที่ 22 สิงหาคม 2023 ตั้งแต่ 19.00 น. (เวลาประเทศไทย) 

โดยข้อมูลที่ท่านจะได้รับ ประกอบไปด้วย

 • หมายเลข ZONE ที่ได้เข้าชม
 • หมายเลขคิวประจำตัว เพื่อเป็นลำดับในการเข้า ZONE
 • กฎการรับชมและการเข้าพื้นที่

ขั้นตอนที่ 3
ยืนยันสิทธิ์การเข้าชม

วิธีการยืนยันสิทธิ์ ldh

การเข้าพื้นที่ ZONE A1, A2, B1 ในวันทำการแสดงคอนเสิร์ต

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว จะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียดสำหรับรายงานตัว และกำหนดการภายในวันงาน กรุณาตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าก่อนวันงาน

15:30-16:30 รายงานตัวที่จุดลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบหลักฐานการยืนยันตัวตน  และใส่ Wristband สำหรับเข้าโซนให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์

สิ่งที่ต้องนำมาแสดงในวันงาน

 • อีเมลยืนยันจากผู้จัดงาน
 • บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือพาสปอร์ตที่ชื่อตรงกันชื่อผู้ได้รับสิทธิ์
  *ในกรณีที่มีเด็กอายุ 12 ปีลงไปติดตามท่าน ต้องแสดงบัตรประชาชนของเด็กด้วย

 **ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้เข้าโซนในทุกกรณี

16:30-17:00 เตรียมตัวเข้าพื้นที่ชมการแสดง

ท่านที่ได้รับ Wristband เรียบร้อยแล้ว ตั้งแถวตามหมายเลข ZONE และคิวประจำตัว ตามจุดที่เจ้าหน้าที่แจ้ง

17:30- เข้าสู่ ZONE ชมการแสดง

เจ้าหน้าที่พาท่านเข้าสู่พื้นที่หน้าเวที

หมายเหตุ

 • คิวที่ได้เป็นเพียงลำดับในการเข้าพื้นที่ ZONE เท่านั้น
 • เมื่อเดินเข้า ZONE แล้ว สามารถเลือกที่ยืนได้ตามอิสระ
 • ในกรณีที่มีเพื่อนเข้าชมใน ZONE เดียวกัน ขอความร่วมมือไม่จองที่นั่งให้เพื่อนที่ตามมาภายหลัง
 • กรณีที่เมื่อเลยกำหนดการเข้าคิว และเริ่มเดินเข้าสู่ ZONE แล้ว จะต้องต่อท้ายแถวของ Zone ตนเองเท่านั้น
 • เมื่อการเข้าพื้นที่เสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการปิด ZONE A1, A2, B1 ในเวลา 18:00 น. ตรง
 • ท่านที่มาถึงภายหลัง 18:00 น.หรือเลยเวลาปิด ZONE แล้ว ขอความร่วมมือเข้าชมคอนเสิร์ตที่ FREE SPACE ZONE เท่านั้น
 • หากการเดินเข้า ZONE เกิดความล่าช้า เวลาปิด ZONE อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยผู้จัดงานจะพิจารณาตามสถานการณ์จริง
 • ห้ามเบียด, ห้ามวิ่ง, ห้ามแทรก, ห้ามผลัก, ห้ามขว้างปาสิ่งของ หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายภายในขั้นตอนการรอเข้าชม

18:30 เริ่มการแสดง

 • เวลาเริ่มการแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กฎการเข้าชมการแสดง
(สำหรับทุก ZONE)

คอนเสิร์ตนี้เปิดให้เข้าชมฟรี ไม่มีการเก็บเงินและจำหน่ายบัตร ZONE อื่นๆนอกเหนือจาก A1,A2,B1 สามารถเข้าชมได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน

ผู้จัดงานขอความร่วมมือผู้เข้าชมทุกท่าน ปฏิบัติตามกฏอย่างเคร่งครัด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เกิดอันตรายต่อผู้เข้าร่วมชมท่านอื่น และการเข้าชมร่วมกันอย่างมีความสุข

ข้อควรปฏิบัติขณะชมการแสดง

 • ไม่อนุญาตให้นั่งพื้นหรือยืนกีดขวาง รวมถึงการสำรองพื้นที่ใดๆ ในบริเวณงาน หรือหน้าเวทีทุกกรณี
 • ห้ามวางสัมภาระหรือสิ่งของจองที่ (หากพบวางทิ้งไว้เกิน 10 นาที เจ้าหน้าที่จะทำการเก็บออกจากบริเวณ)
 • ไม่อนุญาตให้นำบันได, เก้าอี้ หรืออุปกรณ์ในการยืนเข้ามาในบริเวณงาน
 • ไม่อนุญาตให้มีการต่อตัว ขี่คอ รวมถึงปีนโต๊ะเก้าอี้ภายในงาน
 • กรุณาอยู่ภายใน ZONE รับชมบริเวณที่ผู้จัดงานกำหนดเท่านั้น ไม่ยืนอยู่นอกรั้ว, นอก ZONE, หรือยืนบังหน้าร้านค้า/บูธ เป็นเวลานาน อันก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ออกบูธและผู้เข้าร่วมงานท่านอื่น
 • สามารถนำแท่งไฟขนาดไม่เกิน 30 เซนติเมตร, พัดหรือป้ายเชียร์ขนาดเล็ก ที่มีขนาดไม่เกิน A4 เข้ามาโบกในบริเวณรับชมหน้าเวทีได้
 • สำหรับผู้ต้องการถ่ายภาพ
  • สามารถถ่ายภาพด้วยกล้องของโทรศัพท์มือถือได้ในทุก ZONE ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ชูเหนือศรีษะ ไม่ยกขึ้นค้างเป็นเวลานาน และไม่อนุญาตให้ใช้ไม้เซลฟี่
  • สำหรับผู้ต้องการถ่ายภาพด้วยกล้องทุกชนิด (ยกเว้นกล้องของโทรศัพท์มือถือ) หรือมีอุปกรณ์ช่วยบันทึกภาพที่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ กรุณาใช้พื้นที่ CAMERA ZONE
  • ผู้เข้าชมที่พกกล้อง แต่ไม่ได้ต้องการถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอใดๆ สามารถพกไว้กับตนเองและเข้าโซนปกติได้
 • ไม่อนุญาตให้มีการถ่ายทอดสดทุกช่องทาง ยกเว้นช่องทางของศิลปิน, ผู้จัดงานและสื่อมวลชนที่ได้รับการอนุญาตเท่านั้น

หากพบเจอผู้ฝ่าฝืน เจ้าหน้าที่จะทำการส่องเลเซอร์แจ้งเตือน, เข้าไปแจ้งเตือน ณ พื้นที่ กรณีที่ยังคงละเมิดกฎ และสร้างความเดือนร้อนแก่ผู้อื่น หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย จนผู้จัดงานไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ หรืออาจจะทำให้เกิดความอันตรายต่อผู้เข้าชมงาน

ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการตามขั้นตอน เช่น เชิญออกจากงาน, ดำเนินคดีตามกฎหมาย (กรณีมีผู้เสียหาย) ไปจนถึงยกเลิกการจัดคอนเสิร์ต

ผู้จัดงานขอความร่วมมือผู้เข้าชมทุกท่าน ปฏิบัติตามกฏอย่างเคร่งครัด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เกิดอันตรายต่อผู้เข้าร่วมชมท่านอื่น และการเข้าชมร่วมกันอย่างมีความสุข

ข้อห้ามอื่นๆนอกเหนือเวลาการแสดง

 • ห้ามเบียด, ห้ามวิ่ง, ห้ามแทรก, ห้ามผลัก, ห้ามขว้างปาสิ่งของ หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย ภายในขั้นตอนการรอเข้าชม ไปจนถึงระหว่างชมคอนเสิร์ต
 • ไม่อนุญาตให้นั่งพื้นหรือยืนกีดขวาง รวมถึงการสำรองพื้นที่ใดๆในพื้นที่สาธารณะ ทั้งบริเวณสยามพารากอนหรือพื้นที่ใกล้เคียง
 • ไม่อนุญาตให้ทำการตั้งแถวรอล่วงหน้า หรือจัดคิวกันเอง โดยผู้จัดงานจะไม่ยึดตามคิวใดๆ ก็ตามที่ผู้เข้าชมตั้งเองในการเข้าพื้นที่ในทุกกรณี

THE RAMPAGE, BALLISTIK BOYZ, PSYCHIC FEVER

2023年9月2日 18:30-20:00
サイアムパラゴン5階 ロイヤルパラゴンホール
メインステージ

LDH STAGE観覧(無料)についての大切なお知らせ

上図の各ゾーンについて

ZONE A1, A2, B1
事前に観覧者の抽選を実施し、当選した方のみが入場できるゾーンです。

JEDUCATION PRIVILAGE & VIP ZONE
特別招待枠のゾーンです。(ここでの観覧はご応募いただけません。)

FREE SPACE ZONE ( NO CAMERA ZONE / CAMERA ZONE )
抽選登録なく、どなたでも観覧できるゾーンです。

ZONE A1, A2, B1でライブを観覧する方法

STEP 1
観覧者の抽選のエントリー

2023年8月18日タイ時間12:00(日本時間14:00)から8月20日タイ時間16:00(日本時間18:00)にエントリーすることができます。
この日時になりましたら、エントリフォームへのボタンが表示されます。

抽選にエントリーする前に、以下を必ずお読みください。
 • ご登録したお名前は身分証明書と同じお名前である必要があります。
 • ご応募いただいた日時は、抽選結果に影響しません。
 • 1名につき1回まで登録できます。(重複応募は無効になります。)
  当選した場合、12才以下のお子様は1名まで同伴可能です。但し、同一姓に限ります。(会場でお子様のパスポートの提示もお願いします。)会場は混雑が予想されます。危険と感じた場合はエリアから出るなど、自己責任でお願いいたします。
 • 本人ではない人への権利の譲渡・販売は禁止です。このような行為が発覚した場合、入場禁止とさせていただきます。
 • 抽選の結果は変更することができません。お連れの方と観覧ゾーンが異なる可能性があります。ご了承ください。
 • 落選した方もフリースペースゾーン(自由席)で観覧することができます。ルールを守ってお楽しみください。
 • 落選された方の再応募は受け付けていません。

STEP2
当選者へ、登録したメールアドレスに当選結果をお送りします。

2023年8月22日タイ時間19:00に当選者のみに、ご登録いただいたメールアドレスに ticket@nipponhaku.com からのメールでお知らせいたします。落選した場合は通知はございません。

当選結果の内容は以下の通りです。

 • 観覧できるゾーン
 • 番号(それぞれのゾーンに入場する順番)
 • 観覧、入場のルール

STEP 3
当選結果通知メールに返信をしてください。

ZONE A1,A2,B1での観覧当選者の当日(2023年9月2日)の流れ

当選通知メールに参加すると回答した当選者向けの当日の受付場所・時間をご案内します。指定した時間までにお越しください。

15:30-16:30 当選者受付開始

スタッフが当選結果通知メールと身分証明書を確認し、リストバンドを付けます。

持ち物
当選結果通知メール(スマートフォンでの写真、メール受信記録の提示可)とパスポートの原本をお持ちください。
(12才以下のお子様を同伴している場合は、お子様のパスポートの提示もお願いします。)

※本人でない場合は受付できません。

16:30-17:00 待機場所へ移動

リストバンドをつけた方は、ゾーン別に分かれた待機場所にご案内します。

17:30- 観覧ゾーンへ移動

スタッフが、順番に観覧ゾーンへ誘導します。

補足

 • 順番はゾーンに入る順番です。立ち位置ではありません。
 • ゾーンに入ったら好きな場所で観覧することができます。
 • もしも同じゾーンに知り合いがいて、順番が後の知り合いの為に場所を取ることは禁止です。
 • 誘導が終わったあとのZONE A1, A2, B1への入場は当選していた場合でも禁止します。
 • 18:00以降に来た当選者はFREE SPACE ZONE(自由席)での観覧になります。)
 • 状況によってゾーンの入場が遅れる場合もあります
 • ゾーン入場禁止の時間も主催者の判断で変更する場合がございます。
 • ゾーンへ入場する為の移動の時間に遅れた場合、移動中を含め、列の最後尾に並んでいただきます。
 • 誘導中、走ったり、迷惑行為はしないでください。

18:30 開演

 • 開演時間は変更する場合があります。
観覧のルール
(すべてのゾーン共通)

このライブは無料です。チケットの販売はございません。上記のZONE A1,A2,B1以外は、事前のエントリーは不要です。

このルールをご確認いただき、ご観覧をお楽しみください。

以下の行為は禁止されています。

 • 観覧ゾーン内での座り込みや、他の方に迷惑になる行為
 • 場所を取る行為(10分以上荷物を置いている場合、その場から撤去します。)
 • 脚立や椅子などの道具の持ち込み
 • おんぶ、肩車、テーブル・椅子に立ったりする行為
 • ペンライトは30cm以上、うちわや応援パネルはA4サイズ以上のものの使用
 • 出展ブースの妨げになる行為
 • 写真撮影について
  携帯での撮影は可能です。ただし、頭より高い位置にあげないでください。
 • 携帯電話以外のカメラ、撮影機材を使用する場合、 CAMERA ZONE のみ撮影が可能となります。
 • カメラをお持ちでも使用しない場合は自由席で観覧が可能ですが、他の方の邪魔にならないように、カメラはしまってください。
 • ライブの生配信は禁止です。

ルール違反を確認した場合は、スタッフがレーザーポインターを指して注意します。
注意を受けてもやめない場合や、主催者・警備員が迷惑行為と判断した場合は、退場または入場をお断りします。場合によってはライブを中止させていただきます。

荷物はご自身で管理してください。紛失した場合、主催者側は一切責任を取りません。
ライブをみなさまに楽しんでいただくために、主催者からの指示には従っていただきますようご協力をお願い致します。

観覧時以外の禁止事項

 • 公演前の待機中を含め公演終了まで、走ったり、他の方を押したり邪魔をしたり、物を投げる等の行為
 • サイアムパラゴンやその周辺で座り込み
 • 装飾物や備品等に登ったり立ったりする行為
 • 主催者が指定した場所以外で列を作る等の場所取り

Important Rules for Attending the Concert featuring
THE RAMPAGE, BALLISTIK BOYZ, PSYCHIC FEVER

Date: 2nd September 2023
Time: 6:30 PM onwards

Venue: Main Stage, Royal Paragon Hall, 5th floor, Siam Paragon

Please carefully review and adhere to the following instructions:

Zone Details

Due to the limited space available at the venue, the Organizer has arranged specific zones in front of the stage to enhance the overall experience during the artist performances.

For a seamless and enjoyable visit to the concert, registration is mandatory to access the areas in front of the stage, as outlined below: 

ZONE A1, A2, B1
Guests who have successfully registered via the “Random LDH STAGE Registration” will be given the opportunity to enter the venue in a random selection process

*Admission: Access to these zones is provided free of charge*

JEDUCATION PRIVILAGE & VIP ZONE
This exclusive zone is reserved for Jeducation Students and Invited VIP Guests. To access this special area, guests must hold a valid ticket.

**Jeducation Privilege included :

 • Students who have studied in Japan with Jeducation under any program (Short-term or Long-term) and during any semester.
 • Current students of Jeducation Center enrolled in any courses, whether online or onsite.

For more details regarding entry conditions into this zone, please feel free to inquire with our staff.

FREE SPACE ZONE ( NO CAMERA ZONE / CAMERA ZONE )
This zone is available for regular guests who wish to enjoy the show on stage. No registration is required to enter this zone, and it’s important to note that spot reservations are not possible under any circumstances.

How to Register for ZONE A1, A2, B1 entry

STEP 1
Register for a chance to enter the area

Register on the Random LDH STAGE Registration system and Complete all required information accurately.

The registration system will be open for submissions from 18th August 2023, 12:00 PM (GMT+7) to 20th August 2023, 4:00 PM (GMT+7).

**The name used for registration must match the name on your National ID card or Passport. The registered name and the holder of the National ID card or Passport must be the same individual. **

**Please read the following instructions carefully before proceeding with registration**
 • The name provided during registration must exactly match the name on your National ID card, Driving license, or passport.
 • The system will conduct the selection process. Every registrant, regardless of whether they register first or last, will have an equal chance of being selected.
 • Each individual can only register once. Any instance of multiple registrations by the same person will result in the registration being invalidated.
 • If you are a guardian with a child under the age of 12, you are permitted to bring one child into the area together. Please ensure the child’s surname matches that of the parents.
 • Please note that your right to access the designated area is non-transferable, non-exchangeable, and non-saleable. If the owner’s name differs from the name on the actual ticket, the right to access will be considered invalid.
 • Please be aware that random selection will occur within each zone. As a result, it’s possible that you and your friend may be assigned to different zones. Please note that zone changes are not permitted
 • For guests who do not receive a permit for any designated zone, you are still welcome to enjoy the concert from the FREE SPACE ZONE. We kindly ask you to review the ‘rule for watching the show in front of the stage’ carefully.
 • Please note that under no circumstances can additional attendances be requested.
 • The random allocation of entry rights to each zone by the organizer is considered final.

STEP2
Notification for selected guest by email

Guests who have been successfully selected will be notified via email from ticket@nipponhaku.com
on 22nd August 2023 at 7:00 PM (GMT+7).

The email will contain the following details:

 • ZONE Number: Your assigned zone number.
 • Individual Queue Number: This number determines your entry sequence into the designated ZONE.
 • Entry Zone and Viewing Regulations

STEP 3
Confirmation

Entering ZONE A1, A2, B1 on the day of concert

For those who have confirmed their attendance, you will receive an email containing the necessary details for reporting your presence and the event schedule. Kindly review the schedule in advance of the concert date. 

15:30-16:30: Reporting Your Presence at the Registration Point

 • Our staff will verify your proof of identity.
 • Upon verification, you will be provided with a wristband that grants access to the designated area.
 • Items to bring on the day:
  • Confirmation email
  • National ID card, Driving license, or Passport matching the registered name.
  • If you’re accompanying a child under 12 years old, please bring their National ID as well.

Note: Zone changes are not allowed under any circumstances.

16:30-17:00: Preparing to Enter the Area

 • Guests who have received wristbands should line up according to their assigned zone number and individual queue number in the designated area.

17:30: Entering ZONE

 • Our staff will guide you to your designated area within the zone.
Important Notes:
 • Your individual queue number determines your order of entry into the zone.
 • After entering the zone, you are free to choose any spot to stand.
 • If you and your friend are in the same zone, please avoid reserving spots for latecomers.
 • If you arrive after the designated queueing schedule and entry has begun, join the back of your zone’s line.
 • Once the entry process is complete, ZONE A1, A2, and B1 will be closed promptly at 6:00 PM.
 • Guests arriving after 6:00 PM or after the zone’s closing time should proceed to the FREE SPACE ZONE only.
 • If there are delays in the entry process, the closing time of the zones might be adjusted.
 • Kindly avoid running, squeezing, shoving, pushing, throwing items, or causing disturbances during the waiting process

18:30: Concert Start

 • The concert will commence at this time.
 • Please note that the start time is subject to change.
Rules of attending
(for every ZONE)

This concert is completely free of charge; no additional fees or ticket sales are required. Everyone is welcome to participate without any registration, except for Zone A1, A2, and B1.

The organizer kindly requests the cooperation of all attendees to strictly adhere to the rules, ensuring a clean and safe environment for everyone. Let’s enjoy the event together in a harmonious and joyful manner.

Guidelines for Concert:

 • Please refrain from sitting on the floor or standing in a way that obstructs others’ view. Avoid blocking pathways or impeding the flow of movement.And to ensure fairness, seat reservations are not permitted anywhere in the venue, including the front of the stage, under any circumstances.
 • Kindly refrain from using bags or items to reserve spots. Any items left unattended for more than 10 minutes will be removed immediately.
 • Bringing ladders, chairs, or any standing equipment into the venue is not allowed.
 • Climbing onto others or onto tables and chairs within the venue is strictly prohibited.
 • Please remain within your designated zone for watching the concert. Avoid standing outside the designated fence, beyond the zone, or over booths. This ensures a smooth experience for fellow attendees and exhibitors.
 • You’re welcome to bring light sticks (not longer than 30 cm), small fans, and small cheering signs (not exceeding A4 size) for use in front of the stage.
 • For those interested in taking photographs during the concert, please note the following guidelines:
  • Please be aware that photography (Using Camera) is not allowed in Zones A1, A2, and B1. However, in all other zones, you are permitted to use your phone for taking photos. We kindly request that you refrain from raising your hand over your head, holding your hand in the air for an extended period, and using selfie sticks.
  • If you plan to use a camera, we kindly ask that you position yourself in the designated ‘Free Space Zone (Camera)’ located at the back of the venue.
 • Live streaming on any platform, except the Artist channel, Organizer, and authorized media with permission, is strictly prohibited

In the event of rule violations, our staff will take appropriate actions, including issuing warnings using a laser pointer and providing in-person warnings. If the rule violations persist and cause disturbance to others or result in chaotic situations beyond the organizer’s control, the following measures will be enforced:

Immediate removal from the concert venue, Legal actions, if applicable and in cases involving victims, The possibility of concert cancellation.

We kindly request your respectful adherence to the rules in order to ensure a smooth and enjoyable concert experience for everyone. Let’s avoid causing inconvenience to others and collectively relish the concert

Outside of concert hours, the following actions are prohibited:

 • Running, squeezing, shoving, pushing, throwing items, or causing disturbances during waiting or while watching the concert.
 • Sitting on the floor or standing in a way that obstructs others’ paths. Seat reservations are not allowed anywhere in Siam Paragon or its vicinity.
 • Creating queues or lines to wait before the concert or forming queues independently. The organizer strictly prohibits any self-made queues by participants under all circumstances.

Copyright © 2023 NIPPONHAKU.COM