30 AUG - 1 SEP 2019 11:00 - 20:00
SIAM PARAGON 5F ROYAL PARAGON HALL

ブース番号:E35

外語ビジネス専門学校

College of Business and Communication ( CBC ) ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1948 โดยได้รับการสนับสนุนจากอำเภอคาวาซากิก่อตั้งเป็นโรงเรียนภาษาอังกฤษประชาชนชาวคาวาซากิ และเมื่อปี ค.ศ.1987 เป็นวิทยาลัยวิชาชีพแห่งแรกในจังหวัด Kanagawa ที่เปิดภาควิชาภาษาญี่ปุ่นที่รับนักศึกษาจากต่างชาติ จนถึงปัจจุบันมีนักศึกษาจากหลายชาติเข้ามาศึกษา และสำเร็จการศึกษาไปแล้วมากกว่าพันคน นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย วิทยาลัยวิชาชีพชั้นสูงของญี่ปุ่น หรือได้งานตามที่ต้องการและประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของตน