30 AUG - 1 SEP 2019 11:00 - 20:00
SIAM PARAGON 5F ROYAL PARAGON HALL

ブース番号:E2

与野学院日本語学校

โรงเรียนตั้งอยู่ที่เมืองไซตามะ อยู่ห่างจากศูนย์กลางเมืองโตเกียว 30 นาทีโดยรถไฟ มีค่าครองชีพที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับเมืองหลวง เป็นเมืองที่เงียบสงบ อยู่สบาย เหมาะต่อการเรียน บริเวณใกล้ ๆ โรงเรียนมีศาลเจ้าขนาดใหญ่ ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ สัมผัสกับประเพณีของญี่ปุ่นได้ตลอดปี และโรงเรียนสามารถจัดหาที่พักแบบโฮมสเตย์สำหรับนักเรียนที่ต้องการใช้ชีวิตในแบบญี่ปุ่นอย่างแท้จริง เพื่อการพัฒนาทักษะทางภาษาได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น