30 AUG - 1 SEP 2019 11:00 - 20:00
SIAM PARAGON 5F ROYAL PARAGON HALL

ブース番号:E8

YMCA大阪

โรงเรียน Osaka YMCA ก่อตั้งเพื่อนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับสูง ต้องการเพิ่มพูนความสามารถทางภาษาเพื่อใช้ในการทำงาน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับคนญี่ปุ่น สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น และเปิดโลกของตนเองให้กว้างขึ้น คอร์สภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียน Osaka YMCA นั้น เพื่อที่จะทำให้ความฝันของทุกคนได้เป็นจริง จึงได้คิดค้นทำคอร์สเรียนที่หลากหลาย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนได้มากที่สุด ด้วยอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการสอนมาอย่างยาวนาน ซึ่งนอกจากการให้คำแนะนำเรื่องการเรียนแล้ว ยังให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นอีกด้วย ด้วยสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียน และส่งเสริมในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักเรียนต่างชาติ ทำให้ความคิดของนักเรียนเปิดกว้างขึ้น