30 AUG - 1 SEP 2019 11:00 - 20:00
SIAM PARAGON 5F ROYAL PARAGON HALL

ブース番号:E36

日本経済大学

มหาวิทยาลัยนิปปงเคอิไซ คือรูปแบบการศึกษาที่สานฝันของพวกคุณ

ที่มหาวิทยาลัยของเราไม่เพียงมุ่งเน้นแต่เพียงด้านวิชาการ ก่อนอื่นเราให้ทุกคนหาความฝันของตน แล้ววางรูปแบบการศึกษาเพื่อทำให้ฝันของพวกคุณเป็นจริง ที่มหาวิทยาลัยนี้เราได้สร้างเครือข่ายร่วมกับนานาชาติ ทำให้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์ในหลายรูปแบบ

มหาวิทยาลัยของเราได้เปิดคณะบริหารธุรกิจ ในเมืองโตเกียวที่เป็นแหล่งรวมความนำสมัย และในเมืองฟูกูโอกะและโกเบซึ่งเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เพื่อให้เป็นสถานที่เรียนรู้ในทางปฏิบัติ ที่นี่เป็นแหล่งรวมเยาวชนจากทั่วโลก ที่ต้องการศึกษาวัฒนธรรม อุตสาหกรรม อีกทั้งผู้ที่สนใจศึกษาด้านการบริหารหรืออยากฝึกฝนด้านธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น

นอกจากนี้สามารถเรียนหลักสูตรการฝึกงานได้ตั้งแต่ปีที่สองพันธมิตรของเรามีหลากหลายแขนงตั้งแต่บริษัทในประเทศญี่ปุ่นไปจนถึงบริษัทในต่างประเทศ นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่เรียนไปใช้ฝึกฝนในขณะที่ยังศึกษาอยู่ตามบริษัทต่างๆทั่วประเทศ ผ่านระบบฝึกงาน สำหรับหลักสูตรการจัดการบิน และธุรกิจการท่องเที่ยว นักศึกษาสามารถไปฝึกงานที่บริษัทแจแปนแอร์ไลน์ และโรงแรมนิวโอตานิและยังสามารถเข้าฝึกงานกับบริษัทสายการบินหรือโรงแรมชั้นนำต่างๆได้

จุดเด่นของมหาวิทยาลัยคือ เราได้เชิญผู้มีบทบาทในด้านธุรกิจจำนวนมากมาเป็นผู้สอน ในหลักสูตรสร้างธุรกิจหรือต่อยอดธุรกิจนั้น เราได้ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการใหม่ โดยผ่านประสบการณ์ตรงจากมุมมองของนักลงทุน หรือผู้มีประสบการณ์ด้านธุรกิจ อีกทั้งสอนเทคนิคต่างๆที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ