fbpx

Risky Melody

Performed Year

2023 Stage time

4th SEP 16:00-17:30

ยินดีที่ได้รู้ทุกคนในงาน Nippon Haku! ค่ะ

พวกเรา Risky Melody เดบิวส์เมื่อกุมภาพันธ์ 2014 ค่ะ ดนตรีของพวกเราเป็นแนว Electric beat rock มีเมมเบอร์ 5 คนค่ะ

1)ร้องนำ, ALICE
2)Keyboard, AYA
3)Drum, ayae
4)Bass, HaRU
5)Guitar, Asumi

เมื่อปีที่แล้ว พวกเราแสดงไลฟ์คอนเสิร์ตมากกว่า 150 ครั้ง
พวกเราเดินทางทัวร์ไลฟ์คอนเสริตทั่วญี่ปุ่น ตั้งแต่เหนือจรดใต้ของญี่ปุ่นค่ะ

ทั้งนี้ยังได้เข้าร่วมงาน TOKYO MX (G ROCK PARTY) และได้ขึ้นแสดงบนเวทีในฐานะ Back band รวมถึง Alice นักร้องนำ ได้เป็นนักแสดงในนาม Hino Alice โดยนอกจากการร้องเพลงแล้ว พวกเรายังเป็นนักแสดงและนางแบบ รวมถึงมีอีเว้นท์ต่างๆของพวกเราเอง (Hotty&Rhythm) ที่จัดในสถานที่ต่างๆทั่วญี่ปุ่นด้วยค่ะ