fbpx

AZUMI INOUE

เวลาแสดง

Azumi Inoue นักร้องเสียงใส ที่มีผลงานเพลงประกอบให้กับ Ghibli Studio สตูดิโอผลิตภาพยนตร์อนิเมะที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น ผลงานเพลงที่ทำให้เธอมีชื่อเสียงที่สุด คือ เพลงประกอบ My Neighbor (となりのトトロ) Totoro อย่างเพลง “Sanpo” และ “My Neighbor Totoro”

ติดตามผลงานของ
AZUMI INOUE

ปีทีขึ้นแสดง