fbpx

Iroha Sakura

Performed Year

2023 Stage time

2 SEP 18:15 -18:30 Main Stage
4 SEP 12:45 -13:00 Mini Stage

มาด้วยคอนเซปต์ “ส่งต่อจากคันไซ,โอซาก้าไปยังทั่วโลก” จาก SAKURA entertainment นอกจากการร้องเพลงและเต้นแล้ว จะใส่ใจในด้านการแสดงและทอล์ค เพื่อต่อยอดไปยังการเป็นนักแสดง , MC , Talent , โมเดล เพื่อที่จะข้าวก้ามกรอบของไอดอล ในปี 2022นั้นจะมาแสดงที่เมืองไทย และพร้อมจะเรียนรู้วัฒนธรรมของไทย และการร่วมมือกันในอนาคต