fbpx

Japanese Calligraphy Art performance by Yosaï

Performed Year

2023 Stage time

นักเขียนพู่กันที่เดินทางไปทั่วโลกทั้งไทย ฝรั่งเศสและฮาวาย
ศิลปะการเขียนพู่กันไม่ใช่เพียงแค่เขียนให้สวยหรือเขียนแบบไหนถึงจะงดงาม แต่ศิลปะการเขียนพู่กันมีอะไรที่ลึกกว่านั้น ตัวอักษรสามารถแสดงตัวตนของคนคนนั้นออกมา อย่างเป็นคนแข็งแรงกระฉับกระเฉงหรือเป็นคนเรียบร้อยละเอียดอ่อน ฉันคิดว่าตัวอักษรที่แต่ละคนเขียนนั้นแสดง “วิธีการใช้ชีวิต” ของคนคนนั้น ดังนั้นจึงไม่อยากให้ศิลปะการเขียนพู่กันนั้นหยุดอยู่แค่ในญี่ปุ่น แต่อยากบอกเล่าการใช้ชีวิตในรูปแบบต่างๆกับเด็กๆทั่วโลก ความปรารถนาของฉันคือ อยากให้คนทั้งโลกสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านศิลปะการเขียนพู่กัน และหวังว่ามันจะเป็นแนวทางให้ใครสักคนได้พบทางเดินในการใช้ชีวิตต่อไป มารับชมการแสดงศิลปะการเขียนพู่กันอันเป็นความงดงามของศิลปะญี่ปุ่นให้ได้นะคะ Instagram : yosai77