fbpx

LittleAKIBA Super Live

Performed Year

2023 Stage time

6th SEP 17:30-18:30

พวกเราจะมาไลฟ์กิจกรรมของกลุ่มไอดอลสายอะกิบะ นำโดย Inoue Azumi, Yuyu (Maguronikan), FunxFam (ไอดอลจากเมืองวากะยามะ), Kurozaki Reon, Kamen Joshi และการแสดงไลฟ์สดจากนักเขียนการ์ตูน อาจารย์ Kakimoto Kenjiro (ซึ่งจะมีการพูดคุยกับนักเขียนด้วย)