fbpx

Sacred Fleramo

Performed Year

2023 Stage time

2 SEP 18:00 -18:15 Main Stage
4 SEP 12:30 -12:45 Mini Stage

-เป็นวงไอดอลที่ทำการแสดงในเอเชียเป็นหลัก มีประสบการณ์ในการขึ้นแสดงงาน Japan expo ที่มีผู้เข้าร่วมงานรวม 5 แสนคนมาในหลายครั้ง

ในปี 2021 เนื่องในโอกาสที่ครบรอบ 10 ปี ได้มีชื่อเข้าสู่ “หอเกียรติยศไอดอลท้องถิ่น” จากสมาคมไอดอลท้องถิ่นแห่งประเทศญี่ปุ่น

「Shinsei freramo」นั้นได้ก่อตั้งเป็นปีที่2