fbpx

I.C. Nagoya Japanese Language School

Exhibited Year

Booth No.

E05

สถาบันภาษา AICHI
------
E20

I.C.NAGOYA มีคอร์สติวเข้มสำหรับผู้ที่อยากหางานที่ญี่ปุ่น สอนตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเอกสารสมัคร, การซ้อมสัมภาษณ์, การใช้ภาษาญี่ปุ่นในการทำงาน, การแต่งตัวแต่งหน้า รวมไปถึงการเตรียมสอบ SPI (ข้อสอบสำหรับใช้สมัครเข้าทำงานบริษัทในประเทศญี่ปุ่น)