fbpx

Japan Student Services Organization (JASSO)

Exhibited Year

Booth No.

องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น
------
B2

“อยากเรียนต่อญี่ปุ่น JASSO ช่วยได้นะ ! ” JASSO (แจสโซ) หน่วยอิสระของรัฐบาลญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น แนะแนวและให้คำปรึกษาด้านการเรียนต่อตั้งแต่ระดับอุดมศึกษาเป็นต้นไปด้วยความเป็นกลาง พร้อมทั้งแนะนำข้อมูลที่เชื่อถือได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย