fbpx

Oisca Academy Senior High School

Exhibited Year

Booth No.

E21

OISCA Senior High School ก่อตั้งขึ้นภายใต้จุดประสงค์ที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม และเห็นความสำคัญของการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ

เป็นสถาบันที่รวมนักเรียนญี่ปุ่นและนักเรียนต่างชาติ ทีมาใช้ชีวิตในหอพักพร้อมมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับการเรียนร่วมกันท่ามกลางธรรมชาติริมทะเลสาบฮามามัตสึ จ.ชิซึโอกะ

โดยโรงเรียนเป็นสะพานเชื่อมให้นักเรียนต่างชาติได้เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมแบบญี่ปุ่นโดยตรง จากการใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับเพื่อนๆ นักเรียนญี่ปุ่นตลอด 24 ชั่วโมง