fbpx

เปิดสอนทั้งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น มีนักเรียนต่างชาติจาก 92 ประเทศ แถมอัตราการได้งานของนักเรียนต่างชาติสูงถึง 90% และได้รับการจัดอันดับโดยรวมให้อยู่ในอันดับที่ 21 และอันดับความเป็นนานาชาติ อยู่ที่อันดับ 2 โดย Times Higher Education ในประเทศญี่ปุ่น