fbpx

มหาวิทยาลัย Ritsumeikan Asia Pacific (APU) จัดตั้งวิทยาเขตไว้ในเมือง Beppu จังหวัด Oita ในภูมิภาค Kyushu ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมแบบที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนให้แก่นักเรียน หลักสูตรส่วนใหญ่เปิดสอนทั้งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น นักเรียนปัจจุบันประมาณครึ่งหนึ่งเป็นนักเรียนต่างชาติจาก 92 ประเทศ ทำให้เกิดเป็นสภาพแวดล้อมที่มีชีวิตชีวา มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา นักเรียนสามารถเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ด้วยสภาพแวดล้อมของการเรียนการสอนที่มีความนานาชาติ ทำให้นักเรียนของมหาวิทยาลัย APU มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากสังคมและบริษัทต่างๆ อย่างมาก อัตราการได้งานของนักเรียนต่างชาติสูงถึง 90% นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเป็น 1 ใน 37 มหาวิทยาลัยระดับ Super Global ที่ได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงศึกษาธิการฯ และได้รับการจัดอันดับโดยรวมให้อยู่ในอันดับที่ 21 และอันดับความเป็นนานาชาติ อยู่ที่อันดับ 2 โดย Times Higher Education ในประเทศญี่ปุ่น

【หลักสูตร】
International Management
Asia Pacific Studies

【คุณสมบัติ】
TOEFL iBT : 75
TOEIC : 750
IELTS : 6.0
มีผลสอบ JLPT ระดับ N2 ขึ้นไป

【แนะนำมหาวิทยาลัย】
https://www.youtube.com/watch?v=mjQrwZRcbHs