fbpx

TOHJIN-DORMITORY ก่อตั้งในปี 1970年 ให้บริการที่พักรวมอาหารเช้าและเย็น เครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับนักเรียนที่เริ่มการใช้ชีวิตคนเดียวที่โตเกียว ถ้าเป็นที่TOHJIN-DORMITORY ไม่ต้องกังวลเรื่องอาหาร และเพราะว่าเป็นห้องเดี่ยวจึงสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจ เสน่ห์ของที่นี่คือสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกับนักเรียนชาวญี่ปุ่น และได้เรียนรู้กฎในชีวิตประจำวันของญี่ปุ่นอีกด้วย

ติดตามข่าวสารจาก
TOHJIN-DORMITORY

ปีที่ร่วมออกงาน