fbpx

ตั้งอยู่ในย่านอยู่อาศัยของ Tokyo ทำให้ค่าครองชีพไม่สูงมาก เป็นโรงเรียนในเครือวิทยาลัยวิชาชีพ Jikei Group มีระบบให้คำแนะนำแบบตัวต่อตัว สนับสนุนตั้งแต่การเขียนแผนวิจัยไปจนถึงการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

ติดตามข่าวสารจาก
Toyo Language School

ปีที่ร่วมออกงาน