fbpx

บริษัท อิตซึคิฟู้ดส์ จำกัด(ITSUKIFOODS CO.,LTD.)

Exhibited Year

Booth No.

ซู๊ดดดดด! เส้น เหนียวแน่นหนึบ ?

ผู้ผลิตเส้นในญี่ปุ่นที่ก่อตั้งกิจการมากว่า 130 ปี บินมาถึงไทยแล้ว!! มีทั้งเส้นแห้ง เส้นกึ่งสำเร็จรูป เส้นสด ให้ได้เลือกซื้อกัน