fbpx

Jet Academy

Exhibited Year

Booth No.

E08

สถาบันภาษา TOKYO
------
E4

หลักสูตรเข้มข้นกว่า 7 ชั่วโมงต่อวัน ด้วยจำนวนนักเรียนไม่มาก ทำให้อาจารย์สามารถช่วยเหลือนักเรียนตามเป้าหมายเป็นรายบุคคลได้ และยังได้รับความช่วยเหลือและคำแนะนำจากรุ่นพี่ที่เรียนจบไปแล้วอยู่เป็นประจำ