fbpx

Ichibantei Fried Chicken

Exhibited Year

Booth No.

เพื่อให้อาหารญี่ปุ่นเป็นที่แพร่หลายยิ่งขึ้น Ichibantei ได้ขยายกิจการจากญี่ปุ่นสู่ต่างประเทศโดยเริ่มจากกรุงนิวยอร์ก ก่อนที่จะเปิดสาขาในกรุงเทพฯ เป็นสาขาแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


Ichibantei ขอถือโอกาสนี้ในการเริ่มต้นขยายสาขาในประเทศไทย ฝากร้านของเราไว้ในใจของทุกท่านด้วย