fbpx

monococo bangkok

Exhibited Year

Booth No.

A29

Monococo Bangkok ได้เปิดทำการในปี2020 ที่เขตลาดพร้าว และด้วยพื้นที่ร้านกว่า2,000ตารางเมตร มีสินค้าทั้งของเก่า ภาชนะลายญี่ปุ่น และของใช้ในบ้านมาวางขายนำเข้าตรงจากฮอกไกโด อีกทั้งมีการขายภาชนะให้กับร้านอาหารต่างๆ และการให้เช่าของลายญี่ปุ่นเพื่อใช้ในการโฆษณาโทรทัศน์ในไทยด้วย