fbpx

WILLTELECOM(Thailand)Co.,Ltd

Exhibited Year

Booth No.

A68

บริษัทของเราทำธุรกิจอินเทอร์เน็ต เราได้ทำการตลาดในประเทศไทยเข้าสู่ปีที่7แล้ว
ในตอนนี้ทางเราได้ผลิตกระดานอิเล็กทรอนิกส์ที่มีชื่อว่า V-Board เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ทำการสอน และในงานคราวนี้พวกเราอย่ากให้ทุกท่านได้รับชมความสามารถของ V-Board