fbpx

สมาคมความร่วมมือโซเมงTenobe แห่งจังหวัดเฮียวโกะ(Hyogo Prefecture Tenobe Somen Cooperative Association)

zone

เส้นหมี่โซเมง Ibonoito รุ่น Top Grade

เส้นหมี่เหลือง Ibonoito รุ่น Ryu-no-Yume

เส้นหมี่โซเมง Ibonoito รุ่น Futotsukuri

เส้นหมี่โซเมง Ibonoito รุ่น Yoritsumugi

เส้นอุด้ง Ibonoito รุ่น Hiziri

เส้นหมี่โซเมงตราIbonoito เป็นแบรนด์อันดับต้นของประเทศญี่ปุ่น มีความเอาใจใส่ในคุณภาพและวัตถุดิบ ไม่ใช่สารเคมีปรุงรสและยังดีต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีประวัติมายาวนานถึง 600 ปีและเป็นตัวแทนอาหารแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น โดยคุณสามารถเพลิดเพลินกับเนื้อสัมผัสและรสชาตอันเป็นเอกลักษณ์ของเส้นหมี่โซเมง เมื่อคุณได้ลองทาน Ibonoito ดูครั้งหนึ่ง คุณก็จะติดใจกับรสชาต

คุณสามารถเพลิดเพลินกับรับประทานแบบแช่เย็น หรือทานในซุปอุ่นๆ หรือจะผัดรวมกับส่วนผสมที่คุณชื่นชอบ โดยสามารถเลือกทานได้หลากหลายวิธี

ในงาน Nippon Haku เราให้คุณเลือกชิมและเลือกซื้อ เส้นหมี่โซเมง Ibonoito เส้นหมี่เหลือง เส้นอุด้ง และให้พัดเป็นของที่ระลึกอีกด้วย นอกจากนี้เราขอมอบของตัวอย่างเส้นหมี่โซเมง Ibonoito (สำหรับ1ท่าน) ให้ผู้ที่ตอบแบบสอบถามให้เราด้วย

ติดตามข่าวสารจาก
สมาคมความร่วมมือโซเมงTenobe แห่งจังหวัดเฮียวโกะ(Hyogo Prefecture Tenobe Somen Cooperative Association)

ปีที่ร่วมออกงาน