fbpx

STRANGE OF JAPAN

zone

ถ้วยกาแฟและจานรอง, ของตั้งโต๊ะที่ให้กลิ่นหอม, ภาพวาดแขวนผนัง, กาน้ำชา, ถ้วยชาม

“Strange of JAPAN” เริ่มก่อตั้งเพราะอยากถ่ายทอดความงามแบบเฉพาะตัวของญี่ปุ่นไปทั่วโลก เป็นโปรเจคที่ค้นหาและสนับสนุนผลงานและผู้ถ่ายทอดผลงานของญี่ปุ่นที่ให้สุนทรียภาพ โดยให้ความสำคัญและยึดสิ่งต่อไปนี้เป็นมาตรฐาน

1, ผู้สร้างผลงานและผลงานจะต้องสืบทอดหรือให้ความสำคัญกับขนบประเพณีของญี่ปุ่น

2, ผู้สร้างผลงานและผลงานจะต้องไม่ยึดติดกับแนวคิดที่มีอยู่เดิม

ทางเราได้เลือกเฟ้นผลงานที่ได้รับเกียรติจากเจ้าของผลงานให้มาแสดง สามารถพบกับเจ้าของผลงานได้ที่บูทนะคะ

ติดตามข่าวสารจาก
STRANGE OF JAPAN

ปีที่ร่วมออกงาน