fbpx

Jforce

Exhibited Year

Booth No.

ทัวร์ญี่ปุ่นพรีเมี่ยม เที่ยวเต็มโปรแกรม อิ่มครบทุกมื้อ บินฟูลเซอร์วิส บริการจากใจ ชิรายูกิ จากจังหวัดนารา ใช้เทคนิคการย้อมแบบเคียวยูเซ็นเป็นเทคนิคการย้อมตั้งแต่สมัยเอโดะขึ้นชื่อในเรื่องการซับน้ำ มีผิวสัมผัสที่นุ่มนวล มีเสน่ห์ในตัวซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะของชิรายูกิ