fbpx

OITA(BEPPU・YUFUIN)

Exhibited Year

Booth No.

A22

จังหวัดโออิตะ “จังหวัดแห่งออนเซ็น” ในคิวชู มีออนเซ็นจำนวนมากที่สุดและปริมาณน้ำออนเซ็นเยอะที่สุดในญี่ปุ่น

จังหวัดโออิตะมีแหล่งออนเซ็นที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เบปปุออนเซ็น ยูฟุอินออนเซ็น และไม่ใช่เพียงแค่เข้าไป “แช่”
ออนเซ็นอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังสามารถเพลิดเพลินไปกับ “การกิน” และ “การชม” ออนเซ็นได้อีกด้วย นอกจากนี้แล้วยังมี “สวนดอกไม้คุจู” ที่มีดอกไม้บานสะพรั่งกว่า
5 ล้านดอกตลอดทั้งปี มี “สะพานแขวนโคโคโนะเอะยูเมะ” ที่มีความสูง 173 เมตร สามารถเพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์ได้ มี “ยาบะเคอิ” ที่เป็น 1 ในสามจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น สามารถเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติได้ทั้งสี่ฤดู นอกจากออนเซ็นแล้วจังหวัดโออิตะที่รายล้อมไปด้วยทะเลและภูเขายังสามารถเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมหลากหลายประเภททั้ง “การเที่ยวชม” “การรับประทานอาหาร” และ “กีฬา”