fbpx

“Dezatama” สถานที่ที่น้องๆ สายอาร์ต จะได้สัมผัสสังคมการทำงาน!

ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะเป็นยุคที่หลายบริษัทขาดแคลนคน แต่บริษัทก็ยังต้องการบุคลากรที่มีประสบการณ์ ซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับน้องๆ นักเรียนจบใหม่ “Dezatama” จึงเกิดขึ้นมาเพื่อสนับสนุนนักเรียน โดยทำเป็นเว็บไซต์รูปแบบการประกวด

ดังนั้น ถึงแม้จะยังเป็นนักเรียนอยู่ ก็สามารถสัมผัสประสบการณ์การทำงานกับบริษัท และร้านค้าของอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการหางานของน้องๆ ในอนาคต