fbpx

“Tottori Wagyu Beef BBQ”, Ranked No.1 at the Wagyu Olympics

Exhibited Year

Booth No.

5th SEP 17:00-17:15

แนะนำร้านที่สามารถลิ้มรสเนื้อวากิวทตโทริที่เฉิดฉายในการแข่งขันวากิวแชมเปียนส์ของญี่ปุ่นในฐานะที่เป็นเนื้อคุณภาพดีอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นผ่านการไลฟ์