Needs ไอดอลกรุ๊ปของญี่ปุ่นที่มีอายุเฉลี่ย18ปี เดบิวต์ในวันที่31 กรกฎาคมปี 2017

ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน ปี 2019 ได้มีรุ่นทีี่ 2 เพิ่มเข้ามาทำให้ตอนนี้มีสมาชิก 8 คน ครั้งนี้เป็นการมาแสดงที่ต่างประเทศครั้งแรก และเพราะเมมเบอร์ทุกคนมาไทยเป็นครั้งแรกเลยเฝ้ารอวันที่จะได้มาแสดงอย่างมาก รับรองว่าจะเป็นการแสดงที่สนุกสนาน ทุกท่านก็มาสนุกสนานไปด้วยกันนะคะ!

Leave a Reply

Your email address will not be published.