fbpx

College of Business and Communication (CBC)

Exhibited Year

Booth No.

E14

เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งแรกในจังหวัด Kanagawa ที่เปิดภาควิชาภาษาญี่ปุ่นที่รับนักศึกษาจากต่างชาติ จนถึงปัจจุบันมีนักศึกษาจากหลายชาติเข้ามาศึกษา และสำเร็จการศึกษาไปแล้วมากกว่าพันคน นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาชั้นสูงของญี่ปุ่น หรือได้งานตามที่ต้องการและประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของตน