fbpx

สถาบัน ECC Kokusai College of Foreign Languages เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่มีหลักสูตรให้เลือกหลากหลาย ทั้งภาษาญี่ปุ่น ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาษาอังกฤษทั่วไป สายการบิน โรงแรม ท่องเที่ยว ล่าม แปล เป็นต้น เมื่อเรียนจบหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแล้ว นักเรียนของสถาบันจำนวนมากจะเข้าศึกษาต่อในระดับสูงทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และวิทยาลัยอาชีวศึกษา ซึ่งมีอัตราการสอบเข้าศึกษาต่อได้สูงถึง 100% ทางสถาบันมีการแนะนำนักเรียนให้กับมหาวิทยาลัย 17 แห่ง นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อได้โดยทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากเอกสารการสมัคร หรือสอบสัมภาษณ์เท่านั้น 
ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองโอซาก้า มีคอร์สให้เลือกหลากหลาย และมีการแนะแนวการเลือกสายอาชีพและหลักสูตรที่เหมาะสมกับนักศึกษา

ติดตามข่าวสารจาก
ECC Kokusai College of Foreign Languages

ปีที่ร่วมออกงาน