fbpx

UNITAS Japanese Language School

Exhibited Year

Booth No.

E13

สถาบันภาษา YAMANASHI
------
E18

ตั้งอยู่ในจังหวัด Yamanashi ที่ตั้งของภูเขาไฟฟูจิอันงดงาม มีความเป็นธรรมชาติมาก ค่าครองชีพไม่สูง เป็นโรงเรียนภาษาในเครือมหาวิทยาลัย Teikyo มีระบบโควต้าเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย