fbpx

Yokohama International Education Academy

Exhibited Year

Booth No.

E15

สถาบันภาษา YOKOHAMA
------
E10

เมือง Yokohama มีงานพิเศษจำนวนมาก และโรงเรียนยังมีการจัดสัมมนาแนะนำเกี่ยวกับการหางาน โดยให้ข้อมูลทั้งเรื่องประเภทงาน วิธีการหางาน ไปจนถึงประเภทวีซ่าต่างๆ อีกด้วย