fbpx

KUMAMOTO・ASO

Exhibited Year

คุมาโมโตะ・อะโซะอยู่ในพื้นที่ที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ระหว่างจังหวัดคุมาโมโตะกับจังหวัดโออิตะ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา ทิวทัศน์แอ่งภูเขาไฟและสามารถเยี่ยมชมปากปล่องภูเขาไฟNakadakeที่ยังมีควันพุ่งออกมาในบริเวณใจกลางของภูเขาอะโซะได้ มีที่พักแบบเรียวคังที่มีออนเซ็นจำนวนมาก สามารถสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่นั่นได้ มีชื่อเสียงเรื่องออนเซ็๋นที่มาจากแหล่งต้นน้ำ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลกและGlobal Geoparks มีวัฒนธรรมการเผาทุ่งหญ้าที่เป็นที่ได้รับความสนใจจากทั้งโลก เป็นพื้นที่ที่ขนบธรรมเนียมยังมีรากฐานที่แข็งแรง เดือนธันวาคม ปี2018 สมาชิกของBNK48ได้มาเยี่ยมเยือนที่อะโซะ นอกจากนี้เมืองคุมาโมโต้ ซึ่งเป็นเมืองที่ทุกคนต้องมาเมื่อมาจังหวัดคุมาโมโตะยังมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย เช่น ปราสาทคุมาโมโต้ที่มีชื่อเสียงในหมู่นักท่องเที่ยว สวนSuizemji สวนสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ และUekiออนเซ็น จากกรุงเทพไปสนามบินฟุกุโอกะแล้วขึ้นรถไฟเพียง 40 นาทีก็ถึงคุมาโมโตะแล้ว

Share on facebook
Share on twitter

บูธอื่นๆ ที่เข้าร่วมงาน