fbpx

Kumamoto

Exhibited Year

Booth No.

A14,A20

– คุมาโมโต้คือจังหวัดที่เป็นบ้านเกิดของคาแรกเตอร์อย่าง “คุมะมง” ซึ่งตั้งงอยู่จุดศูนย์กลางของภูมิภาคคิวชู หากต้องการท่องเที่ยวในคิวชู คุมาโมโต้เป็นสถานที่ที่ห้ามพลาดเด็ดขาด

คุมาโมโต้นั้นเต็มไปด้วยเสน่ห์อย่างสถานที่ท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อาหาร มีแอ่งยุบปากปล่องที่ใหญ่ที่สุดในโลก และปล่องลาวานากาดาเตะของเมืองอาโซะนั้น เป็นไม่กี่ที่บนโลกที่สามารถชมลาวาจากใกล้ๆได้ และปราสาทคุมาโมโต้ที่ได้รับความเสียหายจากการแผ่นดินไหวที่คุมาโมโต้เมื่อปี2016นั้นการฟื้นฟูก็เป็นไปด้วยดี ปราสาทที่เคยถูกไฟไหม้ก็เปิดให้ชมเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

คุมาโมโต้ถูกเรียกว่าเป็นสวรรค์ของออนเซน สามารถท่องเที่ยวออนเซนได้ทั้งจังหวัดและคุมาโมโต้ถูกเรียกว่าเป็นแหล่งน้ำอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น ผลไม้และผักที่รดด้วยน้ำของจังหวัดนี้จึงเป็นที่ยอดนิยม