fbpx

Tottori

Exhibited Year

Booth No.

A16

5th SEP 10:00-19:00
6th SEP 10:00-19:00

ตารางเวลา

5 กันยายน 2020

เวลา กิจกรรม
10:00 Journey
A:ล่องเรือริมชายฝั่งเกาะมัทซึชิมะ เมืองIwami
B:เริ่มต้นที่สนามบิน Yonago Kitaro
11:00 B:เดินเล่นบริเวณถนนMizuki Shigeru、Youkai
「รายการ Sanin tokotoko biyori ・แนะนำเมืองIwami」
12:00 B:รายงานที่ศูนย์กลางขายสัตว์น้ำ(ชิมปูและอื่นๆ)
13:00 A:Al mare、ทานอาหาร・บรรยายบรรยากาศโดยรอบ
「รายการ Sanin tokotoko biyori ・แนะนำSakai minato」
14:00 A:เมืองIwami、บรรยายบรรยากาศการเดินเล่นตามชายฝั่ง
แนะนำKaike Onsen「Tensui」
B:「Tensui」 บรรยายการเดินริมชายฝั่งมาจนถึงบริเวณล้อบบี้
「รายการ Sanin tokotoko biyori ・แนะนำเมืองDaisen」
15:00 A:บรรยายที่เนินทราย Tottori
「รายการ Sanin tokotoko biyori ・แนะนำเมืองWakasa」
17:00 แนะนำVTRของจังหวัดTottori
ถ่ายทำที่ร้านเนื้อย่างImagawa
B:บรรยายบรรยากาศการทานเนื้อวากิวของจังหวัดTottori
A:บรรยายบรรยากาศที่ หอนาฬิกา・Onsen
18:00 A:บรรยายบรรยากาศที่ หอนาฬิกา・การทานอาหารและห้องพัก
「รายการ Sanin tokotoko biyori ・แนะนำเมืองTottori」
19:00 VTRของจังหวัดTottori

6 กันยายน 2020

เวลา กิจกรรม
10:00 แนะนำ「Farm Café」ที่เขตYonago
แนะนำเขต Kurayoshi / Aka gawara
11:00 บรรยายบรรยากาศที่ร้านไทยากิ
「รายการ Sanin tokotoko biyori ・แนะนำเมืองDaisen」
แนะนำเมืองDaisen / ที่ราบสูงMasumi
13:00 「รายการ Sanin tokotoko biyori ・แนะนำ
VTRของจังหวัดTottori
A:รายงานที่「พิพิธภัณฑ์Gocho Aoyama」
14:00 กลุ่มA / B มาพบและพูดคุยกัน
「รายการ Sanin tokotoko biyori ・แนะนำเมืองHokuei」
วีดิทัศน์ของเมื่อวาน「ล่องเรือริมชายฝั่งเกาะมัทซึชิมะ เมืองIwami」
15:00 B:บรรยายที่เนินทราย Tottori
รายการShin Furusato Hyakkei แนะนำ「Nageire Dou」
16:00 A:บรรยายการเดินเล่นบริเวณถนนMizuki Shigeru
B:บรรยายบรรยากาศที่สนามบินConan ณ เนินทรายTottori
17:00 VTRของจังหวัดTottori
A:ยามเย็นของถนนMizuki Shigeru(Line up)
17:00 VTRของจังหวัดTottori