fbpx

English MBA in Tokyo, GLOBIS University

GLOBIS เป็น Business School ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเน้นการปฎิบัติจริง ที่ผสมผสานคอร์สบริหาญ technology และ starts-upที่ทันต่อยุคดิจิทัลดิสรัปชั่นในปัจจุบัน GLOBIS University เป็นสถาบันบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หรือ MBA ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นที่มี Business Professional กว่าพันคนเข้าร่วมในทุกๆปี ทั้งในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ GLOBIS มุ่งเน้นเสริมสร้างการเติบโตของ “Visionary Leaders who create

KYOTO UNIVERSITY OF ADVANCED SCIENCE

เรียนต่อ วิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ ที่ญี่ปุ่น ที่ Kyoto University of Advanced Science หรือ KUAS หลักสูตรภาษาอังกฤษ 100% โดดเด่นด้วยการเรียนด้วยโปรแกรมเฉพาะตัว ที่เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และ ร่วมกันลงมือคิดค้น แก้ไขปัญหาจริงให้กับอุตสาหกรรม และ บริษัทใหญ่ๆในญี่ปุ่น

THE JAPAN FOUNDATION, BANGKOK

เจแปนฟาวน์เดชั่นเป็นสถาบันที่อุทิศให้กับการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศอย่างครอบคลุมทั่วโลก อีกทั้งยังสร้างสรรค์โอกาสต่างๆ ในการฟูมฟักรักษามิตรภาพ ความไว้วางใจและความเข้าใจซึ่งกันและกันผ่านวัฒนธรรม ภาษาและการสนทนาเพื่อปลูกฝังมิตรภาพและความผูกพันระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศต่างๆ ทั่วโลก สำหรับเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะดำเนินกิจกรรมเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ การแลกเปลี่ยนทางศิลปะและวัฒนธรรมญี่ปุ่น การแลกเปลี่ยนทางด้านญี่ปุ่นศึกษา ภูมิปัญญาและทางด้านวิชาการ และการส่งเสริมด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่น มาพบกันที่บูธ “THE JAPAN FOUNDATION, BANGKOK”  ในงานนี้พวกเราเตรียมตำราเรียนและสื่อออนไลน์ภาษาญี่ปุ่นที่จัดทำโดยเจแปนฟาวน์เดชั่น

Kwassui Women’s University

1. เป็นมหาวิทยาลัยหญิงล้วนแห่งแรก ๆ ของญี่ปุ่น สร้างบุคลากรที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก เช่น รัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่น 2. มีหลักสูตรการเรียนภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 6 เดือน – 1 ปี และสามารถลงเรียนวิชาทั่วไปของมหาวิทยาลัยได้อย่างอิสระ (ขึ้นอยู่กับความรู้ภาษาญี่ปุ่น) 3. มีอาคารเรียนที่สวยงาม ได้รับเลือกว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีสถานที่เรียนสวยงามมากที่สุดในญี่ปุ่น

Nihon Riko Jyoho Institute Department of Japanese Language

Kamei Gakuen ก่อตั้งขึ้นในปี 1935 โดยเปิดเป็นโรงเรียนเทคนิคทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ด้วยความมุ่งมั่นอันยาวนาน 70 กว่าปีแห่งประวัติศาสตร์ สู่ความสำเร็จในฐานะชองสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพทางสถาบันได้ช่วยสนับสนุนให้นักเรียนแต่ละคนสามารถไล่ตามความฝันของตนให้เป็นจริงได้ ผ่านการอบรมศึกษาในหลักสูตรที่มุ่งเน้นการปฏิบัติจริง ปีแล้วปีเล่าที่สถาบันสามารถผลิตบุคลากรคุณภาพผู้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของบริษัทอย่างแท้จริง

Sendagaya Japanese Institute

Sendagaya Japanese School และ Sendagaya Japanese Institute (S.J.I.) Group มีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของคนทุกเชื้อชาติให้ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยความสนุกสนานและมีประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีการสอนแบบ Direct Method ด้วยภาษาญี่ปุ่นที่เข้าใจง่าย เพื่อพัฒนาทักษะ และความสามารถ ทำให้เกิดความเข้าใจตรงกันในสังคมสากล และยังส่งเสริมให้มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้ามชาติ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีผ่านการเรียนภาษาญี่ปุ่น

Landhousing Co.,Ltd.

เรื่องที่พักไว้ใจแลนด์เฮ้าส์ซิ่ง ยินดีให้บริการหาที่พักทั่วญี่ปุ่น ทั้งระยะสั้นและระยะยาว อุ่นใจด้วยบริการด้วยภาษาไทย พร้อมทั้งมีสต๊าฟคนไทยคอยซัพพอร์ททั้งที่ไทยและญี่ปุ่น

Oisca Academy Senior High School

OISCA Senior High School ก่อตั้งขึ้นภายใต้จุดประสงค์ที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม และเห็นความสำคัญของการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นสถาบันที่รวมนักเรียนญี่ปุ่นและนักเรียนต่างชาติ ทีมาใช้ชีวิตในหอพักพร้อมมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับการเรียนร่วมกันท่ามกลางธรรมชาติริมทะเลสาบฮามามัตสึ จ.ชิซึโอกะ โดยโรงเรียนเป็นสะพานเชื่อมให้นักเรียนต่างชาติได้เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมแบบญี่ปุ่นโดยตรง จากการใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับเพื่อนๆ นักเรียนญี่ปุ่นตลอด 24 ชั่วโมง

Jet Academy

โรงเรียนได้พัฒนาการเรียนการสอน โดยเน้นไปที่นักเรียนที่ตั้งใจจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่น และตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2000 เป็นต้นมา ทางโรงเรียนได้รับการยกย่องจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น สถาบันการศึกษาเตรียมอุดมศึกษา

I.C Nagoya Japanese Language School

I.C. NAGOYA ก่อตั้งมากว่า 30 ปี โดยมีนักเรียนจากหลากหลายประเทศทั่วโลกเข้าเรียนที่นี่ ผู้ที่เรียนจบจากที่นี่ทำงานอยู่ทั่วโลก ตัว “I.C.” ย่อมาจาก “International Communication” ดังนั้น จุดมุ่งหมายหลักของโรงเรียนจึงมุ่งที่การขจัดอุปสรรคทางภาษาเพื่อการสื่อสารที่สัมฤทธิ์ผล ด้วยคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมให้คำปรึกษาแนะแนว โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาความสามารถทางการสื่อสารไปพร้อม ๆ กับสอดแทรกบทเรียนภายนอกห้องเรียนที่หลากหลาย

Nextage Co.,Ltd. Homestay In Japan

มีข้อมูลของHost Familyประมาณ 2,500 ครอบครัวทั่วประเทศญี่ปุ่น ให้การดูแลเรื่องHome Stayระหว่างที่มาเรียนต่อหรือจะเป็นระยะสั้นช่วงที่มาเที่ยวก็ได้

Tokai University

มหาวิทยาลัย
KANAGAWA, TOKYO, SHIZUOKA,
HOKKAIDO, KUMAMOTO

OAKHOUSE

ที่พักในญี่ปุ่น
TOKYO, KANAGAWA, CHIBA,
SAITAMA, OSAKA, KYOTO, HYOGO